Cumhurbaşkanlığı’ndan iki yıllık yatırım programı: 2023’te hedef düşük enflasyon

6322438486b24a1914f913d8.jpg

MİTHAT YURDAKUL- Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı genelgeye göre, 2023-2025 döneminde, enflasyonu düşürerek fiyat istikrarını korumak temel öncelik olacak. Kamu yatırım harcamalarından azami düzeyde tasarruf edilecek. Zorunlu haller dışında 2023 Yılı Yatırım Programı’na yeni proje alınmayacak. Ekonomide katma değer artışına doğrudan hizmet etmeyen projeler teklif edilmeyecek.

2023 yılı için ey yüksek ödenek tavanı 60,4 milyar lira ile Sağlık Bakanlığı’na ayrılacak. Sağlık Bakanlığı’nı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 46 milyar lira, Milli Eğitim Bakanlığı 39,9 milyar lira ile izleyecek.

1 dolar 21.5 TL

2023-2025 dönemi yatırım teklifleri 2023 yılı fiyatlarıyla hazırlanacak. 2023 yılı kur değerleri, gösterge niteliğinde olmak üzere, yıllık ortalama 1 ABD doları 21,5051 TL olarak kullanılacak. Kaynağı ne olursa olsun taşıt alımı sadece zorunlu hallerde yapılacak.

Yeni hizmet binası projesi teklifleri, sadece zorunlu hallerde yapılacak. Kamu hizmet binalarına ödenek ayrılması, sadece inşası önemli ölçüde tamamlanmış olanlar için yapılacak. Yeni hizmet binası tekliflerinde; teklifin gelecek yıllar için ödenek ihtiyacına getireceği ek yük değerlendirilecek ve proje tamamlama sürelerinin 3 yılı aşmamasına dikkat edilecek.

Zorunlu haller dışında il merkezlerindeki lise ve dengi okullar için pansiyon talebinde bulunulmayacak, ilçe merkezleri için teklif edilen pansiyonlar, ilçedeki bütün lise ve dengi okul öğrencilerine hizmet verecek şekilde ele alınacak. Her okul türü için ayrı öğrenci pansiyonu talep edilmeyecek.

Sağlık sektöründe proje tekliflerinin aynı mahalde sağlık tesislerinin mükerrerliğine ve israfa yol açmayacak şekilde hazırlanması istenecek. İnşaat ve donanım ihtiyaçları karşılanarak faaliyete geçmiş hastanelerin ek bina, yenileme, yeni makine-teçhizat ve donanım alımına yönelik projelere kendi öz gelirlerinden kaynak ayrılması ve bu kuramların söz konusu projelerin maliyetlerini öncelikle döner sermaye gelirleri ile karşılaması esas olacak.

Kazı önceliği ‘Türk-İslam’ eserlerine

Arkeolojik kazı, yüzey araştırması gibi bilimsel araştırma projelerinde ve kültür mirasının ihyasına yönelik projelerde Türk-İslam dönemine öncelik verilecek. Ulaştırma/Haberleşme sektörü: TRT’nin teknolojik altyapısının yenilenmesine yönelik projelere öncelik sağlanacak.
 
Üst Alt