‘Kurulan tuzaklar bizi güçlendirdi’

633b4e4186b2453da8d46c8f.jpg

Gülden Çoktan -Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi koordinasyonunda hazırlanan Katılım Finans Strateji Belgesi’nin tanıtım toplantısını katıldı. Dolmabahçe Çalışma Ofisi’ndeki tanıtımda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katılım Finans Strateji Gelgesinin ülkeye, millete ve tüm ilgili kesimlere hayırlı olması temennisinde bulundu.

Küresel krizlerin ardının kesilmediği son yıllarda Türkiye’nin, uzun süredir yaşadığı siyasi ve ekonomik badirelerden elde ettiği tecrübeyle kendini diğer ülkelerden ayrıştırmayı başardığını belirten Erdoğan, “Birileri son 8-9 yıldır Türkiye’yi yönetilebilir olmaktan çıkarmak için kumpastan darbeye, her yolu denediler. Bu sinsi saldırıların son mermisi de ekonomimize sıkıldı ama hesap edilmeyen bir durum ortaya çıktı. Bize kurulan tuzaklara karşı verdiğimiz mücadele bizi daha güçlü kıldı. Buna mukabil dünyadaki beklenmedik krizler bize bu tuzakları kuranların tüm zaaflarını ve zayıflıklarını açığa çıkardı” diye konuştu.

‘Olumsuz etkiliyor’

Küresel gelişmeler nedeniyle bir süredir etkisi hissedilen enflasyon meselesinin üstesinden gelerek Türkiye yüzyılını hep birlikte inşa edeceklerini aktaran Erdoğan, “Küresel ekonomik kriz, sürekli yeni sorunlara da yol açarak dünyayı kasıp kavurmayı sürdürüyor. Yaşanan sorunların en çok etkilediği alanların başında ise finans kesimi geliyor. Temel görevi, tasarrufları doğru yatırımlara yönlendirerek ekonomik büyümenin lokomotifi olması gereken finansal sistem artık bu görevini yerine getiremiyor. Geldiğimiz noktada finans sisteminin üretimi ve ticareti beslediği bir ekonomik düzenin yerini adeta tüm diğer sektörlerin, finans sektörünü beslediği sağlıksız ve sürdürülemez bir yapı almıştır. Dünyada finans sisteminin beslediği borçluluk gelir ve servet adaletsizlikleri hızla artıyor. Buna karşılık aynı sistemin yol açtığı sorunlar ülkelerin ekonomik büyüme oranları ve sosyal refah seviyelerini olumsuz yönde etkiliyor” şeklinde konuştu.

‘Ders almadılar’

2021 yılında 303 trilyon dolar seviyesine ulaşan küresel borçluluk oranının küresel milli gelirin 3 buçuk katına yükseldiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ülkelerin ve piyasaların 2008 küresel finans krizinden gerekli dersleri almadıklarını aynı yanlış yolda yürümeyi sürdürdüklerini görüyoruz. Küresel borçluluk seviyesi, finans krizinden bu yana geçen 20 yılda maalesef hep artarak devam etmiştir. Bu çarpık durum finansın üretim ve yatırımlardan ayrı dünyadaki sosyal refaha katkısının giderek azalmasına yol açmaktadır. Artık bu gerçek salgın döneminde ve sonrasında Dünya Bankası, OECD ve hatta IMF gibi uluslararası kuruluşlarca da açıkça dile getirilmektedir. Yeni bir finansal mimari arayışları giderek hız kazanıyor. Merkezinde adaletin, üretimin, paylaşımın en önemlisi de insanın olmadığı bir ekonomik ve finansal yapı sürdürülebilir değil” dedi.

633b4dd386b2453da8d46c8c.jpg


‘Yeni bir finansal mimari inşa edeceğiz’

Küresel finansal mimarinin, insanı, ahlakı, üretimi ve paylaşımı temel aldığı yeni bir model önerisinin geliştirilmesinin şart olduğunu söyleyen Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Biz de artık sürdürülemez hale gelen mevcut finansal yapıya alternatif yeni bir finansal mimari inşa edecek çalışmalara her türlü desteği veriyoruz, vermeyi sürdüreceğiz. İnşallah böylece hem ülkemize hem dünyaya hayırlı bir hizmette bulunmuş, müspet bir katkı yapmış olacağımızı ümit ediyoruz. Paylaşımı, üretimi ve ahlaki değerleri önceleyen alternatif finans araçlarının başında katılım finans sistemi geliyor. Türkiye ve dünyada yeni finansal mimarinin en önemli aktörlerinden bir tanesi olmaya aday katılım finansın yıldızı risk paylaşımı varlığa dayalı olması ve ahlaki vurgularıyla giderek daha çok parlamaktadır. Küresel birçok krizden ve finans sistemimize yönelik saldırılardan alnının akıyla çıkan kamu bankalarımız bu yeni sistemin de itici gücü olmuştur.”
 
Üst Alt