Özcan, CHP’den geçici olarak çıkarıldı

633219d686b2473f403a8a76.jpg

Geçici çıkarma cezası alanlar, bu süre içinde parti üyelerine tanınan hakları kullanamıyor ve cezalarının tamamlanmasından itibaren altı (6) ay süre ile parti organlarına seçilemiyor. Geçici çıkarma cezasının uygulanması sırasında kişinin, parti programına, tüzüğüne ve yetkili organların bağlayıcı kararlarına uyma yükümlülüğü devam ediyor.
 
Üst Alt